PalveluSantra mukana Lahden ympäristöpääkaupunkivuoden toiminnassa

kierrätyshankkeen logo

Päijät-Hämeen hyvinvointipalvelujen kehitys ry osallistuu Lahden ympäristökaupunkivuoden toimintaan Lajittelutietoa kotona hoidossa oleville ikääntyville -projektilla. Projekti päivittää iäkkäiden kotipalvelujen asiakkaiden jätteiden kierrätyksen nykyvaatimuksia vastaavaksi. PalveluSantran palveluntuottajaverkoston keväällä 2021 toteuttama projekti lisää alueella toimivien palveluntuottajien ja vapaaehtoisten ympäristöosaamista. Lisää tietoa tulossa…