Usein kysyttyä

Tälle palstalle kootaan vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin kotiin saatavista palveluista sekä palveluiden käyttämisestä.

Kotitalousvähennys

Mitä tarkoittaa kotitalousvähennys?
Minkälaisesta työstä kotitalousvähennyksen voi tehdä?

Kun ostaa palveluja kotiin tai vapaa-ajan asunnolle
tai palkkaa jonkun tekemään työtä, kustannukset voi
osittain vähentää  verotuksessaan kotitalousvähennyksenä.

Vähennystä saa enintään 2 250 € vuodessa
ja vähennyksen omavastuu on 100€

Vähennys on henkilökohtainen eli aviopuolisot
voivat saada vähennyksen kumpikin erikseen.

Vähennysoikeus on myös lapsilla, jotka ostavat
palveluita vanhemmilleen tai isovanhemmilleen.

Vähennykseen oikeuttaa tavanomainen yksityinen kotona tehtävä:

  • kotitaloustyö esim. siivous, ruuanlaitto, pyykinpesu, piha- ja lumityöt
  • hoitotyö; lasten ja vanhusten hoitaminen kotona
  • asunnon kunnossapito- ja peruskorjaustyöt
  • tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvien asennus, kunnossapito ja opastus

Verohallinnon sivuilla on hyvin kattava taulukko kotitalousvähennykseen oikeuttavista töistä.

Arvonlisäveroton sosiaalihuoltopalvelu

Milloin siivous voi olla arvonlisäverotonta?

Voit ostaa sosiaalihuollon tarpeessa olevana henkilönä sosiaalipalveluja yksityiseltä palveluntuottajalta arvonlisäverottomasti silloin, kun myyjän toimintaa valvoo sosiaaliviranomainen.

Seuraavien edellytysten tulee täyttyä:

  • palveluntuottaja on tehnyt ilmoituksen toimintakuntaan tai hänellä on lupa toimintaan
  • palveluntuottaja on tehnyt palvelusuunnitelman yhteistyössä kanssasi
  • palveluntuottaja on tehnyt kanssasi palvelusopimiksen palvelujen tuottamisesta sosiaalihuoltopalveluina
  • palveluntuottajalla on vastuuhenkilö, joka vastaa palvelujen laadusta
  • palveluntuottajalla on omavalvontasuunnitelma